หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาววรางคณา คงศีล” ในโอกาสได้รับก ...
2023-09-28 10:35:16
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “นายนฤพล ศรีสว่าง” ในโอกาสได้รับการแ ...
2023-09-28 10:56:23
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์“ในโอก ...
2023-09-28 10:41:18
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง“ใน ...
2023-09-27 15:45:18
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร“ในโอกาสไ ...
2023-09-27 15:44:26
ประกาศปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 ...
2023-09-25 11:39:43
ประชุมแนวทางการคุมครุภัณฑ์ กองกลาง ปี 2566
             22 พฤษภาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแ ...
2023-05-22 12:46:26
ข่าวย้อนหลัง