หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ...
2023-08-04 15:43:13
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้บุคลากร     นายนฤ ...
2023-07-20 08:13:53
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ครั้ง 2/2566
นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนว ...
2023-07-10 16:32:27
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประ ...
2023-07-18 08:07:43
ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัว ...
2023-05-09 13:53:15
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566วันที่ 5 เมษายน 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุ ...
2023-05-09 13:53:37
ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566
ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็น ...
2023-05-09 13:54:06
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา ...
2023-05-09 13:54:57
ข่าวย้อนหลัง