หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567วัน ...
2023-08-29 14:48:29
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)25 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดป ...
2023-09-06 17:35:05
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
การประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566    วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอ ...
2023-08-04 15:37:46
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ...
2023-08-04 15:43:13