หน้าหลัก > ข่าว > ภาพข่าวกิจกรรม > มรภ.สวนสุนันทาเปิดบริการคลินิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ออนไลน์ (TELEMAD ATM SSRU)
มรภ.สวนสุนันทาเปิดบริการคลินิคแพทย์แผนไทยประยุกต์ออนไลน์ (TELEMAD ATM SSRU)

admin center
2022-01-05 13:30:23

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เปิดเผยว่า  “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้  คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดให้บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์และให้การรักษาด้วยยาสมุนไพร (Medical consultations) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านช่องทาง Line Official Account : CLINIC ATM SSRU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 098-9628451” รศ.ดร.สมเดช  กล่าวต่อว่า  “คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการรักษาโรทั่วไป-โรคเรื้อรัง ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยคณาจารย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยเปิดให้บริการยาสมุนไพร นวดรักษา ดูแลหลังคลอด เพื่อบรรเทและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ อัมพฤกษ์-อัมพาต เข่าเสื่อม ไมเกรน หัวไหล่ติด นิ้วล็อก ออฟฟิศซินโดรม เบาหวาน ไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ ลมพิษ สะเก็ดเงิน โรคตับ ประจำเดือนมาไม่ปกติ โรคระบบทางเดินอาหาร ผู้มารับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกข้าราชการ (โดยสำรองจ่าย) ทั้งนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์” รศ.ดร.สมเดช  “สำหรับแนวทางการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นการรวบรวมและประมวลข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทยร่วมกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น เมื่อแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้การวินิจฉัยโรคแล้ว จะวางแผนการบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้ผู้ป่วย โดยการใช้ยาสมุนไพร การใช้หัตถการทางการแพทย์แผนไทย เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การนั่งถ่าน การพอกผิว เป็นต้น และการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการส่งสริมสุขภาพ” รศ.ดร.สมเดช  กล่าวในที่สุด ทั้งนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 098-9628451 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว