หน้าหลัก > ข่าว > ภาพข่าวกิจกรรม > อว พารอด โดยสวนสุนันทา สู้วิกฤตผ่านโควิดไปด้วยกัน
อว พารอด โดยสวนสุนันทา สู้วิกฤตผ่านโควิดไปด้วยกัน

admin center
2022-01-05 13:29:52


อว พารอด โดยสวนสุนันทา  สู้วิกฤตผ่านโควิดไปด้วยกัน  วันที่ 16 สิงหาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในการมอบถุงอุปกรณ์ยังชีพป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19  รวมถึงอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อส่งผ่านกำลังใจให้ทุกคนร่วมผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการ “อว.พารอด”  ซึ่งมีประชาชนหลากหลายอาชีพมาร่วมรับบริการดังกล่าว โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพwww.ssru.ac.th On 16 August 2021