หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองกลาง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "ระดับชำนาญการ"
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรกองกลาง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "ระดับชำนาญกา ...
2024-07-08 15:09:40
ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาววรางคณา คงศีล” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาววรางคณา คงศีล”ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวย ...
2024-07-08 15:01:45
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาววรางคณา คงศีล” ในโอกาสได้รับก ...
2023-09-28 10:35:16
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “นายนฤพล ศรีสว่าง” ในโอกาสได้รับการแ ...
2023-09-28 10:56:23
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์“ในโอก ...
2023-09-28 10:41:18
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง“ใน ...
2023-09-27 15:45:18
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร“ในโอกาสไ ...
2023-09-27 15:44:26
ประกาศปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 ...
2023-09-25 11:39:43
ข่าวย้อนหลัง