หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566
16 พฤศจิกายน 2566 นางสาววรางคณา คงศีล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง  ร่วมประชุมบุคลากรสำน ...
2023-11-17 09:41:09
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาววรางคณา คงศีล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง   &nbs ...
2023-11-14 08:26:54
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมนำเสนอภารกิจของกองในการประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567
12 ตุลาคม 2566 นางสาววรางคณา คงศีล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมนำเสนอภารกิจของกองในก ...
2023-10-12 15:06:29
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566ได้แก่1. นายศรัญ ...
2023-09-22 13:17:44
ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566
ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566วันที่ 14 กันยา ...
2023-09-22 13:17:08
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566วันที่ 8 กันยายน  2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จั ...
2023-09-08 16:10:07
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567วัน ...
2023-08-29 14:48:29
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)25 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดป ...
2023-09-06 17:35:05
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
การประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566    วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอ ...
2023-08-04 15:37:46
ข่าวย้อนหลัง