หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง" ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง"ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ( ...
2023-01-12 17:28:34
ดนตรีในสวน
“ดนตรีในสวนกับสวนสุนันทา”โดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกร ...
2023-02-15 10:28:01
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ซึ่งได้แก ...
2022-10-05 07:39:20
ผู้อำนวยการกองกลางร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
     วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 "นายนฤพล ศรีสว่าง" ผู้อำนวยการกองกลาง สำนัก ...
2022-10-04 11:48:21
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ผู้บริหาร ‘สวนสุนันทา’ เน้นย้ำหลักการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ผู้บริหาร ‘สวนสุนันทา’ เน้นย้ำหลักการทำงานร่วมกันเพื่อบรรล ...
2022-06-30 11:45:54
กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัดประจำเดือนมิถุนายน
     วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงา ...
2022-06-14 15:27:55
กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัด
       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกล ...
2022-03-17 15:44:09
กองกลาง สร้างความรู้ ความเข้าใจ OIT
         วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยฝ ...
2022-03-17 15:37:22
กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัด
วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ...
2022-01-13 10:56:57
ข่าวย้อนหลัง