หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับ “นางอรอุมา ชมภูนุช” ในโอกาส ...
2023-09-28 14:01:18
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาววรางคณา คงศีล” ในโอกาสได้รับก ...
2023-09-28 10:35:16
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “นายนฤพล ศรีสว่าง” ในโอกาสได้รับการแ ...
2023-09-28 10:56:23
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์“ในโอก ...
2023-09-28 10:41:18
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง“ใน ...
2023-09-27 15:45:18
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร“ในโอกาสไ ...
2023-09-27 15:44:26
ประกาศปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 ...
2023-09-25 11:39:43
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566ได้แก่1. นายศรัญ ...
2023-09-22 13:17:44
ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566
ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566วันที่ 14 กันยา ...
2023-09-22 13:17:08
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566วันที่ 8 กันยายน  2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จั ...
2023-09-08 16:10:07
ข่าวย้อนหลัง