หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567วัน ...
2023-08-29 14:48:29
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)25 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดป ...
2023-09-06 17:35:05
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
การประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566    วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอ ...
2023-08-04 15:37:46
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ...
2023-08-04 15:43:13
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้บุคลากร     นายนฤ ...
2023-07-20 08:13:53
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ครั้ง 2/2566
นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนว ...
2023-07-10 16:32:27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธีการคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปร ...
2023-06-26 14:18:18
ประชุมแนวทางการคุมครุภัณฑ์ กองกลาง ปี 2566
             22 พฤษภาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแ ...
2023-05-22 12:46:26
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียฝ่ายอาคารสถานที่และบริก ...
2023-05-18 15:31:08
ข่าวย้อนหลัง