หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร“ในโอกาสไ ...
2023-09-27 15:44:26
ประกาศปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 ...
2023-09-25 11:39:43
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566ได้แก่1. นายศรัญ ...
2023-09-22 13:17:44
ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566
ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566วันที่ 14 กันยา ...
2023-09-22 13:17:08
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566วันที่ 8 กันยายน  2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จั ...
2023-09-08 16:10:07
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567วัน ...
2023-08-29 14:48:29
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)25 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดป ...
2023-09-06 17:35:05
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
การประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566    วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอ ...
2023-08-04 15:37:46
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ...
2023-08-04 15:43:13
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากร
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้บุคลากร     นายนฤ ...
2023-07-20 08:13:53
ข่าวย้อนหลัง