หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการ Clean & Clear
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ล้างทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean & Clear ...
2023-05-18 15:31:23
โครงการ Clean & Clear
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ลอกรางระบายน้ำบริเวณอาคารภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean ...
2023-05-18 15:31:40
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประ ...
2023-07-18 08:07:43
ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัว ...
2023-05-09 13:53:15
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566วันที่ 5 เมษายน 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุ ...
2023-05-09 13:53:37
ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566
ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็น ...
2023-05-09 13:54:06
สวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน
          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพ ...
2023-02-15 16:45:16
ข่าวย้อนหลัง