หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566
ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็น ...
2023-05-09 13:54:06
สวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน
          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพ ...
2023-02-15 16:45:16
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
          ขอแสดงความยินดีกับ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษ ...
2023-02-15 10:22:53
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา ...
2023-05-09 13:54:57
ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง" ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง"ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ( ...
2023-01-12 17:28:34
ดนตรีในสวน
“ดนตรีในสวนกับสวนสุนันทา”โดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกร ...
2023-02-15 10:28:01
ข่าวย้อนหลัง