ผลการค้นหา : มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

กองกลางขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565
               วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายนฤพล  ศรีสว่าง ...
2022-01-05 13:19:33
กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัด
       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกล ...
2022-03-17 15:44:09
กองกลาง สร้างความรู้ ความเข้าใจ OIT
         วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยฝ ...
2022-03-17 15:37:22
กองกลางประชุมบุคลากรในสังกัด
วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ...
2022-01-13 10:56:57
กองกลางประชุมทบทวนภาระงานฝ่ายในสังกัด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.30 น.  นายนฤพล ศรีสว่าง  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงาน ...
2022-01-05 11:29:24
12.2.7 การเผยแพร่นโยบายและให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขานรับนโยบายรัฐบาล แบนพลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ โฟม ถุงหิ้ว แก้ว หลอด ...
2022-01-05 13:23:37
12.2.8 ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการจัดซื้อ
12.2.8 SCI-QP-6.6-01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้.pdf ...
2022-01-05 13:23:22
12.2.4 ฝังกลบและรีไซเคิล
ขออนุมัติโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓12.2.4 โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่ ...
2023-06-26 14:23:28
12.2.3 กำจัดขยะของเสีย-วัสดุอันตราย (ขนขยะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการคัดแยกขยะและการตรวจติดตามของมหาวิทยาลัย ...
2023-06-26 14:35:12