หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

admin center
2023-07-18 08:07:43

กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมี นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระดับฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 2) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3) ฝ่ายเลขานุการ 4) ฝ่ายอำนวยการ 5) ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ 6) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ 7) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ (ถ่ายภาพ/รายงาน)