หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมแนวทางการคุมครุภัณฑ์ กองกลาง ปี 2566
ประชุมแนวทางการคุมครุภัณฑ์ กองกลาง ปี 2566

admin center
2023-05-22 12:46:26


   

          22 พฤษภาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแนวทางการคุมครุภัณฑ์ กองกลาง ปี 2566 เพื่อจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ของกองกลางให้เป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูล โดยการให้แต่ละฝ่ายตรวจสอบและจัดทำเป็นข้อมูลครุภณฑ์ประจำฝ่าย เพื่อความสะดวกในการสืบค้นหรือตรวจสอบ ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี