หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ดนตรีในสวน
ดนตรีในสวน

admin center
2023-02-15 10:28:01“ดนตรีในสวนกับสวนสุนันทา”

โดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

กิจกรรมบันเทิงเหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงกลางวันในสวนที่ร่มรื่น บริเวณสวนหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยกลุ่มนักศึกษาจาก สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มาเติมความสุข ทำให้บรรยากาศของสวนสุนันทากลับมาสดใสอีกครั้ง

ขอบคุณ กิจกรรมดีๆ จาก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์