หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566
กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566

admin center
2023-05-09 13:53:37กองกลางจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระดับฝ่าย ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ (ถ่ายภาพ/รายงาน)