หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566

admin center
2023-09-08 16:10:07ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนกันยายน 2566

วันที่ 8 กันยายน  2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือน กันยายน  โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระดับฝ่าย ได้แก่

1) ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

2) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3) ฝ่ายเลขานุการ

4) ฝ่ายอำนวยการ

5) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

7) ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ

ณ ห้องประชุมปัญจมราช  ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี