หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมนำเสนอภารกิจของกองในการประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมนำเสนอภารกิจของกองในการประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

admin center
2023-10-12 15:06:29


12 ตุลาคม 2566 นางสาววรางคณา คงศีล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมนำเสนอภารกิจของกองในการประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองกลาง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานไปพร้อมกัน ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 และระบบออนไลน์ Google Meet 

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี