หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

admin center
2023-02-15 10:22:53


          ขอแสดงความยินดีกับ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์”อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเพขรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภท อาจารย์ครุศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ