หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566
ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566

admin center
2023-09-22 13:17:08

ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566


วันที่ 14 กันยายน 2566 นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวเปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2566

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการหาแนวทางป้องกันการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวิทยากรจากวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ช่วงเช้า รับฟังการบรรยาย เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น

- ช่วงบ่าย ทบทวนแผนอพยพหนีไฟของแต่ละหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ