หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566

admin center
2023-11-17 09:41:09


16 พฤศจิกายน 2566 นางสาววรางคณา คงศีล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง  ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32

ทั้งนี้ ได้ให้บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานไปพร้อมกัน

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี