หน้าหลัก > ข่าว > การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12) > โครงการ Clean & Clear
โครงการ Clean & Clear

admin center
2023-05-18 15:31:40

ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ลอกรางระบายน้ำบริเวณอาคารภายในมหาวิทยาลัย 

ภายใต้โครงการ Clean & Clear


ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ลอกรางระบายน้ำบริเวณอาคารภายในมหาวิทยาลัยเพื่อตักดิน เศษขยะ และรากไม้ที่ขวางทางน้ำ ทำให้รางระบายน้ำได้ไม่สะดวกออก เป็นประจำทุกสัปดาห์ ภายใต้โครงการ Clean & Clear