หน้าหลัก > ข่าว > การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12) > โครงการ Clean & Clear
โครงการ Clean & Clear

admin center
2023-05-18 15:31:23

ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ล้างทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean & Clear


ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง ล้างทำความสะอาดถนนภายในมหาวิทยาลัยทุกสัปดาห์เพื่อลดฝุ่นละออง และแก้ไขมลพิษทางอากาศภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ Clean & Clear