หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

admin center
2023-08-04 15:43:13การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน) จำนวน 8 แผน ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี