หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

admin center
2023-09-22 13:17:44

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
ได้แก่
1. นายศรัญญู  คงปาน
2. นายวีระ  โกมลสิงห์
3. นายฉลอง  ไตรยางค์
4. นายบุญมี  เทพารส

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี