หน้าหลัก > ข่าว > การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12) > 12.3.1 มาตราการการตรวจติดตามการผลิตของเสียและการรีไซเคิลขยะ
12.3.1 มาตราการการตรวจติดตามการผลิตของเสียและการรีไซเคิลขยะ

admin center
2023-06-26 14:21:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการการคัดแยกขยะและการตรวจติดตามของมหาวิทยาลัย


SDG 12.3.1.pdf