หน้าหลัก > ข่าว > การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12) > 12.2.5 ลดการใช้พลาสติก
12.2.5 ลดการใช้พลาสติก

admin center
2023-06-26 13:53:30

ขออนุมัติโติครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


12.2.5 นโยบายลดการใช้พลาสติก.docx