หน้าหลัก > ข่าว > การทำงานที่เน้นคุณค่า (SDG 8) > 8.2.5 การจ้างงานที่เท่าเทียมกันเมื่อมีกิจกรรมจ้างงานบุคคลภายนอก
8.2.5 การจ้างงานที่เท่าเทียมกันเมื่อมีกิจกรรมจ้างงานบุคคลภายนอก

admin center
2022-01-05 13:25:42

SDG 8.2.5.pdf