หน้าหลัก > ข่าว > การทำงานที่เน้นคุณค่า (SDG 8) > 8.2.6 การจ้างงาน ค่าตอบแทนตามอัตราส่วน
8.2.6 การจ้างงาน ค่าตอบแทนตามอัตราส่วน

admin center
2022-01-05 13:24:46

SDG 8.2.6.pdf