หน้าหลัก > ข่าว > การทำงานที่เน้นคุณค่า (SDG 8) > 8.2.7 อัตราค่าจ้างมีความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ
8.2.7 อัตราค่าจ้างมีความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ

admin center
2022-01-05 13:23:57

SDG 8.2.7.pdf