หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)
การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)

admin center
2023-09-06 17:35:05การประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.)

25 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.) โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคล และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนร่วมชี้แจง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานรายวัน (แม่บ้าน /รปภ.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา