หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี

admin center
2023-09-27 15:45:18


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง“

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาตม ๒๕๖๖