หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี

admin center
2023-09-28 10:41:18


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์“

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาตม ๒๕๖๖