หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี

admin center
2023-09-28 10:56:23

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “นายนฤพล ศรีสว่าง” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖