หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี

admin center
2023-09-28 10:35:16

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาววรางคณา คงศีล” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักอธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖