หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567

admin center
2023-08-29 14:48:29ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แผนงานประจํา ด้าน 2 การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 3.2 และแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1 / 2567 ) โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังข้อชี้แจง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet