หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566
ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566

admin center
2023-03-03 14:18:00


ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566

นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อติดตาม รายงานผลการดำเนินงานระดับฝ่าย สังกัดกองกลาง ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet วันที่ 3 มีนาคม 2566