หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองกลางขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565
กองกลางขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565

admin center
2022-01-05 13:19:33

       

        วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายนฤพล  ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  เข้าขอพรจาก  รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เนื่องในโอกาสเทศกาล      ปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  : ข่าว/ภาพ