หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

admin center
2023-08-04 15:37:46การประชุมบุคลากร กองกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

    วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระดับฝ่าย ได้แก่

1) ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

2) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3) ฝ่ายเลขานุการ

4) ฝ่ายอำนวยการ

5) ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ

6) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

7) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

    พร้อมชี้แจงแนวทางและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในช่วงวันซ้อมรับปริญญา (วันที่ 6 -16 สิงหาคม 2566) ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี