หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง" ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง" ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)

admin center
2023-01-12 17:28:34

ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง"
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา